ЕЛЕКТРИЧНА ІНДУКЦІЙНА ПІЧ

опис

ЕЛЕКТРИЧНА ІНДУКЦІЙНА ПІЧ

Електрична індукційна піч - це тип плавильної печі, яка використовує електричні струми для плавлення металу. Індукційні печі ідеально підходять для плавлення та легування найрізноманітніших металів з мінімальними втратами розплаву, однак можливе незначне рафінування металу.
ПРИНЦИП ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ
Принцип роботи індукційної печі - індукційний нагрів.
ІНДУКЦІЙНИЙ НАГРЕВ: Індукційний нагрів - це форма безконтактного нагрівання струмопровідних матеріалів.
Принцип індукційного нагріву в основному заснований на двох добре відомих фізичних явищах:

1. Електромагнітна індукція

2. Ефект Джоуля

1) ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

Передача енергії об'єкту, який нагрівається, відбувається за допомогою електромагнітної індукції.
Будь-який електропровідний матеріал, поміщений у змінне магнітне поле, є місцем індукованих електричних струмів, які називаються вихровими струмами, які в кінцевому підсумку призведуть до джоулевого нагрівання.

2) ДЖОУЛЕВИЙ НАГРІВ
Джоулевий нагрів, також відомий як омічний нагрів і резистивний нагрів, — це процес, за допомогою якого проходження електричного струму через провідник виділяє тепло.
Вироблена теплота пропорційна квадрату сили струму, помноженому на електричний опір дроту.

Індукційний нагрів заснований на унікальних характеристиках радіочастотної (РЧ) енергії – тієї частини електромагнітного спектру, яка нижче інфрачервоної та мікрохвильової енергії.
Оскільки тепло передається виробу за допомогою електромагнітних хвиль, деталь ніколи не контактує з будь-яким полум’ям, сам індуктор не нагрівається і продукт не забруднює.

– Індукційне нагрівання – це швидке, чисте, не забруднює нагрів.

– Індукційна котушка холодна на дотик; тепло, яке накопичується в змійовику, постійно охолоджується циркуляційною водою.

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНА ІНДУКЦІЙНА ПІЧ


— Електрична індукційна піч потребує електричної котушки для виробництва заряду. Згодом цю змійовку опалення замінюють.

– Тигель, в який поміщений метал, виготовлений з більш міцних матеріалів, які можуть протистояти необхідному нагріву, а сама електрична котушка охолоджується водяною системою, щоб вона не перегрівалася і не плавилася.

— Розмір індукційної печі може бути різним: від невеликої печі, яка використовується для дуже точних сплавів вагою всього близько кілограма, до набагато більших печей, створених для масового виробництва чистого металу для багатьох різних застосувань.

– Перевагою індукційної печі є чистий, енергоефективний і добре контрольований процес плавлення порівняно з більшістю інших засобів плавлення металу.

– ливарні використовують цей тип печей, і зараз все більше чавуноливарних заводів замінюють куполи на індукційні печі для плавлення чавуну, оскільки перші виділяють багато пилу та інших забруднюючих речовин.

— Потужність електроіндукційних печей становить від одного кілограма до ста тонн, вони використовуються для плавки заліза та сталі, міді, алюмінію та дорогоцінних металів.

– Єдиним основним недоліком використання індукційної печі в ливарному цеху є відсутність переробної потужності; шихтові матеріали повинні бути очищені від продуктів окислення та відомого складу, а деякі легуючі елементи можуть бути втрачені внаслідок окислення (і повинні бути повторно додані в розплав).

ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ:
Електричні індукційні печі мають певні переваги перед іншими системами печей. Вони включають:

Вища врожайність. Відсутність джерел горіння зменшує втрати від окислення, які можуть бути значними в економіці виробництва.
Швидший запуск. Повна потужність від джерела живлення доступна миттєво, що скорочує час досягнення робочої температури. Звичайний час від холодної зарядки до відведення становить від однієї до двох годин.
Гнучкість. Для запуску середньочастотного безсердечного індукційного плавильного обладнання не потрібно розплавленого металу. Це полегшує повторний холодний пуск і часту зміну сплаву.
Природне перемішування. Блоки середньої частоти можуть давати сильну дію перемішування, що призводить до однорідного розплаву.
Очищувач плавлення. Відсутність побічних продуктів згоряння означає більш чисте середовище плавлення та відсутність пов’язаних продуктів систем контролю забруднення згорянням.
Компактний монтаж. Високі швидкості плавлення можна отримати з невеликих печей.
Знижена вогнетривкість. Компактний розмір по відношенню до швидкості плавлення означає, що індукційні печі вимагають набагато меншої вогнетривкості, ніж паливні установки. Краще робоче середовище. Індукційні печі набагато тихіше, ніж газові печі, дугові печі або вагранки. Відсутній газ згоряння, а відпрацьоване тепло зведено до мінімуму.
Енергозбереження. Загальна енергоефективність індукційного плавлення коливається від 55 до 75 відсотків і значно краща, ніж у процесах горіння.

електрична індукційна піч

Запит на продукт