Машина для демонтажу залізобетону з індукційним нагріванням

Машина для демонтажу залізобетону з індукційним нагріванням

Метод високочастотного індукційного нагріву заснований на тому, що бетон навколо арматури стає
вразливий, оскільки тепло, що виділяється поверхнею арматури, передається бетону. При цьому способі відбувається нагрівання
всередині бетону без прямого контакту з нагрітим об’єктом, тобто внутрішньою арматурою. Як показано на малюнку 3, це так
можна швидко нагріти внутрішню арматуру всередині залізобетону, оскільки щільність енергії в цьому методі набагато вища порівняно з омічним нагріванням і методами мікрохвильового нагрівання, заснованими на спалюванні.

У бетоні на гель силікату кальцію (CSH) припадає 60–70% гідрату цементу, а Ca(OH)2 становить 20–30%. Зазвичай вільна вода в порах капілярної трубки випаровується приблизно при 100°C, а гель руйнується на першій фазі дегідратації при 180°C. Ca(OH)2 розкладається при 450-550 °C, а CSH розкладається при температурі понад 700 °C. Оскільки бетонна матриця є багатопористою структурою, що складається з гідрату цементу та абсорбованої води та складається з води капілярної трубки, гелевої води та вільної води та композиції, бетон зневоднюється в середовищі високої температури, що призводить до зміни структури пор та хімічних змін. Вони, у свою чергу, впливають на фізичні характеристики бетону, які залежать від використовуваного типу цементу, суміші та заповнювача. Міцність бетону при стиску має тенденцію до значного зниження вище 500°C, хоча це не є суттєвим
змінюється до 200°С [9, 10].

Теплопровідність бетону змінюється залежно від кількості суміші, щільності, природи заповнювачів, стану вологості та типу цементу. Загалом було відомо, що теплопровідність бетону становить 2.5–3.0 ккал/м·год°C, а теплопровідність при високій температурі має тенденцію до зменшення з підвищенням температури. Харматі повідомив, що вологість підвищує теплопровідність бетону нижче 100[11], але Шнайдер повідомив, що зазвичай теплопровідність поступово знижується в усіх діапазонах температур із підвищенням внутрішньої температури бетону [9]….

Індукційний нагрів Залізобетон Демонтаж